Osterøy Sogelag

Søk på Osterøy Sogelag

Biletside
Frå denne sida kan du bla i biletsamlingar sogelaget har lagt ut. Førebels ligg bileta frå kalenderane våre til gjennomsyn. Her finn du ulike bilete frå gamle dagar. Du vel album ved å klikka på det du vil bla i.Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet