Mjøsvågen 11/04/03—27/03/18

Biletsamling frå boka "Ein våg me veit um" - Arbeidsliv ved Mjøsvågen
Start lysbiletvising

01 Bygda Mjøsdalen

11 bilete

02 Det store hamskiftet

10 bilete

03 Hosanger - eit bygdesenter

18 bilete

04 Garveriet ved Holaelva

5 bilete

05 Fargeriet ved Mjøsvågen

2 bilete

06 Kistemakarane

47 bilete

07 Landhandlarane

26 bilete

08 Skomakarane

47 bilete

09 Skreddarar og tekstilprodusentar

54 bilete

10 Trevareprodusentar

28 bilete

11 Metallstøyping

60 bilete

12 Andre yrke

18 bilete

13 Kunnskap skal styra

2 bilete

14 Samferdsla

7 bilete

15 Kommunen byggjer

3 bilete

16 Nytt liv ved Mjøsvågen

22 bilete