Osterøy Sogelag

Søk på Osterøy Sogelag

Osterøy Sogelag arbeider for å vekkja interesse for lokalhistorie frå Osterøy og for å gjera lokalhistorisk stoff frå området kjent for flest mogleg. Det gjer laget gjennom sogeskriftet «Osterøy i soge og samtid» saman med Osterøy museum.

Dessutan gjev Osterøy Sogelag ut bøker med emne frå lokalhistoria på Osterøy. På denne nettstaden kan du gjera deg kjent med bøkene våre, og tinga bøker du har interesse av.

Velkomen til Osterøy Sogelag !
Siste nytt frå Osterøy Sogelag finn du her:

Her ser du nokre av bøkene me har gjeve ut. Les meir om bøkene våre på BOKSIDA.

Tradisjonelle grindabygg Gjerstad og Haus (tillegg)

Årboka «Osterøy i soge og samtid» for 2019 er no klart. Her er som alltid eit rikhaldig utval med stoff frå lokalhistoria på Osterøy. Her er minnestoff, forteljing om Rivenes-Rosa, Fjordalangs med «Oster» og mykje anna. Omtale av boka HER––>.


04.11.2019: Sogeskrift 2019
Sogeskrift 2019 04.11.2019: NY ÆTTEBOK
Gjerstad og Haus (tillegg)

Endeleg er den nye ætteboka for Gjerstad og Haus sokner ferdig. Boka byggjer på dei gamle ættebøkene frå 1950-åra, og fører familiane fram til i dag. Les meir HER––>

«Tradisjonskalender for Osterøy 2019» er no ferdig. Her fin du gamle bilete frå ulike kantar av Osterøy. På kalender-månadene har me som før med dei ulike merkedagane som var så viktige for forfedrane våre.

Finn ut meir om kalenderen HER––>

04.11.2019: Tradisjonskalender 2020
Tradisjonskalender

«Ein våg me veit um» handlar om næringsliv og bygdaliv ved Mjøsvågen.

Boka fortel om dei mange nærings-aktivitetane som folket har drive fram gjennom  tidene.

Du kan lesa meir om boka HER––>.

24.05.2018: Ein våg me veit um 2017
mjøsvågenBokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet