2024 16.12.2023

2024 00 Framside Sandalsnes
Frå Sanddalsneset ved Hamre tidleg på 1870-talet. Ved bryggja vert to båtar gjorde klare til byferd. Nokre gonger for året tok bøndene ein tur til Bergen med…
2024 01 Hosanger
Hosanger sett frå nord ein gong før 1907. Prestegarden og kyrkja er lett attkjennelege, i framgrunnen ligg floren til prestagarden. Bygdevegen svingar seg etter…
Biletet er frå 1961 før Votlo fekk byggjefelt. Me ser kor bøane strekkjer seg frå fjorden og opp mot Tråæ som grensar opp mot Askelandsgardane. Heilt nede mot…
Arkletten på Reigstad omlag år 1952, før huset vart ombygd. Me ser Sigfrid Birkeland med barneborna Stein Asle Birkeland, Borghild (Vesla, Monstad) og Bente…
Pause i vårarbeidet På Vassdal, ein gong midt i 1950-åra. Knut Vassdal tek ein pause i våronna og let barneborna Solveig og Torolf sitja på harva. Knut…
Sundagsskulen på Haugo 17. mai 1946. På denne tida gjekk så godt som alle borna i krinsen til sundagsskulen. Utlån bilete: Bergljot Borge.
Ungdomar frå Lonevågsområdet på fjelltur til Londalen i pinsehelga i 1948. Frå venstre: Margunn Solberg (Helle), Sivert Fjellstad, Inger Presttun (Thunestvedt),…
Klare til innsats i slåtten på bnr. 3 Brekko på Byrkjeland. Guten på børa er Birger Hanstveit (1943). Berarar er t.v. Olga Olbjørg Hanstveit, mor til Birger,…
A-laget til Osterøy fotballag i byrjinga av 1960-talet. Framme f.v. Rolf Røsland, Jostein Hagebø, Ingolf Søgnesand, Dagfinn Riple og Arvid Lone. Bak f.v. Sverre…
Bilete frå ferjekaien i Haus i 1987, etter at meieriet var rive. Det fortelst at når Gottfred Thunestvedt skulle på arbeid med første ferja, så sette han på…
Frå Hjellvik ein gong før 1910. Mennene i robåt er f.v. Kristian Fjellskål, Ole Olsen (Svartevågen) og Haldor «på Neset». Kristian Fjellskål fekk grunnsetel på…
Rasmus Mæle og Simon Solberg kjøpte i 1933 saman den fyrste eigentlege bussen på Osterøy, R-1091. Bilen vart kalla «Ekkjå» mellom bygdefolk. Namnet fekk han…
Thorvald Jæger Eriksen starta Tøsse bakeri i 1933. Bedrifta har sidan vore leverandør av brød og bakarvarer til butikkar i nærområdet, også på nordsida av…