2023 19.12.2022—20.12.2023

Tysså, truleg tidleg på 1900-talet. Bygda er domi­nert av Tøsse mølle som Wollert Hille starta i 1866. Det førte til ei rivande utvikling i bygda. I 1865 budde…
Elevar ved Hamre skule kring 1970. Elevane er fødde 1959–62.
Bak frå venstre: Jørgen Martin Sandal, Åse Tøsse, Trond O. Hjellvik, Jørgen Bleikli, Marit Flæsland…
Eit koseleg bilete av alle smågutar sin draum: trehjulssykkel! Mange av dei tidlege trehjulssyklane kunne ein dyktig bygdesmed laga. Her er det Knut Magne…
Ungdomshuset «Framhall» på Haugo feirar 100-årsjubileum i 2023. Biletet viser huset i 1948, og slik det var frå starten. To bygningskyndige i laget reiste til…
Tidleg krøkjast må den som god krok skal verta! Her har unggutane fått ansvar for å pløya Neståkeren på Kleiveland i 1958. Magnar Vevle styrer taumane, og Lars…
17. mai på Fitje i 1922. Her ser me 17. maitoget som passerer lærarbustaden på Fitje. Toget gjekk frå gamleskulen som me ser heilt til venstre og opp til Låstad…
Fotlandsvåg skule 18.8.1961. Førsteklassingane er så flott pynta for den store dagen. F.v. Åshild Kleppe (Balestrand), Arnhild Petra Hanstveit (Kollvangsnes),…
Eit godt døme på korleis folk kunne kombinera gamalt og nytt. Traktorane var på frammarsj etter krigen, men mange visste å bruka gamal reiskap i lag med nye,…
Sommardag  i Åsen (Hatland) ca.1953. Ein velfortent kvil etter at høyvogna er fylt opp. Me ser Eivind Solberg d.e. saman med dottera, Bjørgveig, og syskenbarnet…
Her er me på Blommakaien i 1954. Då gifta Magnhild Blom og Anton Havre seg i Haus kyrkje. Til og frå kyrkja var det båtskyss. Dette er søndagen då brureparet…
På biletet frå 1959 ser me medlemer i Valestrand gutaklubb (VGK), sitjande i ei steinrøys på Skreddarhaugen, der Signe og Ingvard Valestrand bygde hus. Frå…
Fyrste bussen til Kleiveland i 1982, mest eit år før vegen vart opna. Mange har spekulert på kvifor det var buss på Kleiveland lenge før nyevegen var opna.…
Prestegarden i Haus. Sokneprest Roggen og kona Johanna Margrethe Jervel kjem til gards og skal ta det nye huset på prestegarden i bruk i 1873. Tenestefolket,…