2008 04.01.2009—22.03.2020

Vinterbilete frå Rongve. Nokre av gardsfolket saman med tilreisande byfolk på kanesledkøyring. Mannen t.v. er Johan Presttun, bonde på Rongve.
Frå gamlekaien på Valestrand. Tre blide karar møtest på kaien som var vanleg møtestad. Biletet er frå 1950-åra og viser f.v. brørne Andreas og Lars O. Reigstad,…
Hamre skule i 1935 eller-36. Skulen starta i mai, og dei yngste elevane var fødde i 1928. Læraren, Josef Hammer (klokkar'n) står heilt t.v.
Frå eitt av bruka påHagebø kring 1909. På biletet ser me familien til Sivert og Berta Hagebø. Frå venstre Nils, Sivert, Johannes, Åslaug, Hermund (på fanget),…
Her ser me gardsfolket på bnr. 5 “DeiNord” (”Norabruket) på Kleiveland i Osterfjorden, ein gong på 1930–talet. Dei er oppstilte for fotografering med diverse…
I 1930–åra planta ungdomslaga i Haus kommune gran på Greve. Plantefeltet skulle koma fredssaka til gode, og det vart difor kalla “fredsfeltet”. Karane stilte…
Eit motiv frå slutten av 1920-åra på garden til Petra og Bernt Hanstveit i Fotlandsvåg. Søskenborn frå byen er på besøk hjå familien. Her har ungane tatt seg…
Søndags ettermiddag i Nedste Mjelde. Utflukt til ”Søndagshese” i 1950–åra. Me ser Trina Stokke med trekkspel. Ingrid Aasheim Moen har dokka i fanget. Hermund…
Bærplukking på Fossdal, året er 1928. Ein glad gjeng har fylt spanna sine med blåbær som dei har plukka på Kletten mellom Fossdal og Myking. Dei som er
med på…
Båttur på ein søndagsstille Mjøsvåg. Biletet er teke ein gong på 1920- talet. Inst i vågen ligg nokre av husa slik me kjenner dei i dag òg. Kistefabrikken til…
Ventar dei på “Dampen”? Ser ut som dei har ei pratestund på kaien mens dei ventar. Haldor-kaien på Bruvik fekk namnet etter eigaren Haldor Bruvik f. 1849.…
Bernestangen. Midt i biletet ser me sjøbua. Heilt nede på dampskipskaien t.h. i biletet står ei lita bu. Der vart varene som kom med dampbåten oppbevarte.…
Julebesøk på bruket “Kjellaren” på Mjøs. På biletet ser me: Åslaug og Alfred Røsland til venstre. På divanen sit f.v. Brita Mjøs, som utdanna seg til tannlege,…