2021 07.12.2020—19.12.2022

Brøknipa har alltid vore eit ynda turmål, særleg om vinteren. Her har nokre ungdomar frå Bruvik nådd toppen i slutten av 1930-åra. Frå venstre Nils Borge,…
Frå Valestrand i 1920-åra, frå krysset ved Rydlands- brekka. Hovudvegen gjekk ned her der det i dag er parkeringsplassar. T.v. ligg Harald Edvardsdal sitt gamle…
Ferjetrafikken mellom Haus og Garnes starta i 1920. Fyrste båten var «Terje», deretter kom «Sørfjord» i 1927 og «Sørfjord 2» i 1937. I 1948 vart båten bygd om…
Når dampen la til kai, stimla bygdefolk saman for å ta i mot varer eller senda varer. Men òg for å sjå kven som kom, og kven som reiste. Her er det DS «Hamre»…
På dette biletet er det samla ein stor flokk på kaien i Lonevåg. Det er 1. mai truleg ein gong på 1950- talet. Dei tre skulekrinsane Fitje, Hauge og Seljerinden…
Her kjem 17.mai- prosesjonen i 1948 med start frå skulehuset på Myking. Flagget brettar seg ut i full størrelse. Nystrokne forkle, skjorter og sløyfer på…
Her er me i bryllaupet til Agnes Bauer (1921–2013) og Olav Aasheim (1919– 1990) i 1941. Ved sida av Agnes sit Klara Mjelde og Anna Aasheim, syster til Olav. Så…
Slåttonn på bruket til Olina og Simon Fossdal. Simon var mykje på arbeid i Bergen, og då måtte Olina ta seg av gardsarbeidet. I slåttonna måtte ho styra med…
Mjelstadsetra ligg øvst i Skaftådalen. Då det vart slutt på å ha kyr på setra, var der seks sel i ei klynge. I om lag 20 år var ikkje setra i bruk, og i desse…
Her er me på bruket lengst mot nord på Espevoll, ved gamlesmia i Florsdalen. Florsdalen fekk namnet fordi floren på bruket stod her før utskiftinga. Etter…