2007 04.01.2009—19.12.2022

Hatland i slutten av 1930-åra. Nede t.h. ser me litt av tunet til Jens Hatland, midt i biletet Kollvangsneshuset, og oppe t.v. tunet til Kristian Hatland, som…
Ein strålande vinterdag i 1956 er fem ungdommar på veg mot Brøknipa. Her er dei komne på Flatafjellet og ser Nipe-partiet til venstre. Nipå, som fjellet til…
Elevar ved Fitje skule ca. 1937. Lærarane Johannes Vassenden og Marta Låstad bak i midten
Frå gruvesamfunnet på Litland. Nikkelgruva der var i drift frå rundt 1900 til 1946 med eit opphald mellom 1920 og 1933. Huset t.v. nærast vatnet er kontoret,…
Ei vakker steinbru bygd etter velkjende prinsipp prydar dette motivet frå Valestrand. Mykje er forandra sidan biletet vart teke rundt 1960. Men framleis står …
Døtrene til Statsråden i Mjeldalen. Anna Monsdatter Nedre Mjelde og Ole Monsson Mjelde, “Statsråden”, fekk 14 born. Han var stortingsmann frå 1910-36, og var…
I fleire veker arbeidde borna på Herland i Fotlandsvåg med å samla brakje til jonsokbåla, ein narrekall og eit stort bål. Først på dagen pynta borna seg til…
Ein stor del av sumaren gjekk med til slåttonna. Etter 2. verdskrigen kom meir moderne gardsreiskapar, fyrst og fremst traktoren. På Fossdal kjøpte Simon…
Søndagsstemning på Stokke ein gong på 1920-talet. Sykkelen er framkomstmiddelet på nyevegen mellom Stokke og Bruvik. Det skal gå mange tiår før Solstrandvegen…
Dette er gardstunet til Guttorm Raknes på Raknes. Bilete er truleg teke i 1930-åra. Me ser Rasmus og broren Askild (oldefar til Karoline Krüger). Til høgre i…
Maria Hanstveit (1863-1948) vaskar poteter til middag. I kleven midt på bildet, oppbevarte dei poteter, mjølstemper, sildetønner og anna.
På prestekaien på Hamre ein preikesundag i 1927. Folk frå begge sider av fjorden høyrde til kyrkja på Hamre, og mange måtte i båt for å koma seg til og frå…
Julefeiring på Halland i slutten på 1920-talet. Me er i stova til Ola Halland (1858-1947). I gyngestolen til venstre sit sonen Edvard. Ola’n sjølv sit til høgre…