2012 03.12.2011—19.12.2022

Leikneset i Haus var det fyrste regulerte byggefeltet på Osterøy og var bygsla av prestegardsjorda. Det vart bygt 10 hus frå ca. 1949 til 1955, dei låg som ein…
Frå eit leikskeid i Heimdal ungdomslag på Grønskaret, truleg i 1944 eller 1945.
Dette skal vera den fyrste traktoren på Osterøy. Nils Lidtun kjøpte i 1931 ein Chevrolet lastebil 1924-modell. Ei tid køyrde han fiskebil, men under krigen…
Elevar (f.1950) i 7. klasse ved Fotlandsvåg skule. Framme f.v. Marit Ellinor Hanstveit (Haukås), Jorunn Borghild Bernes (Mostrøm), Solveig Anne Ekren, Ingvild…
Elevar som gjekk i 7. klasse fekk vera med på skogplanting. Her er elevane ved Mjelde skule fotograferte ein plantedag ovanfor skulen, nærare Nordlia. Elevane…
Ein del av 17.maitoget på Votlo oppstilt i «Knutasvingen» i 1946. I bakgrunnen huset til LudvigVatle. Me veit namna på ein del personar. Dei vaksne i bakre…
Om bord på «Hosanger». Me ser f.h. Gunnar Røsland, Signe Røsland og Klaus Dieter. Etter krigen var Tyskland utbomba, og levekåra for mange familiar var svært…
Frå Blom, på gangvegen mellom Blom og Havrå. Her er slåttefolket på veg heim til mat. Me ser frå venstre Magnhild Blom (Havre), og heilt til høgre står søstera…
Søndag 30. august 1942 hadde Hauge songlag, Valestrand songlag og Valestrand musikklag friluftskonsert i utmarka på Haugo, midt under tyngste krigstida. Her har…
Bruvik kring 1912. Mellom kyrkja og bygdevegen ligg prestegardsløa og vegen til prestegardsbryggja. Mellom denne vegen og bygdevegen ligg bustadhuset på bnr. 3…
Born og ungdomar i «Ræståskifte» på Reistad-garden ein søndag i 1932. Bak f.v. Odd A. Reigstad («Birje-Odd»), Ivar O. Reigstad («Larsa-Ivar»), Alf Johannes A.…
Lonevåg sentrum i 1963. «Hosanger I» sig her til kai. Det store huset midt i biletet er meieriet, bygt i 1900 og nedlagt i 1969. Huset eksisterer framleis med…
Frå Hjellvik landhandel som var innreidd på klassisk vis der kundane vart ekspederte over disk. I 1897 byrja Christian Fjeldskaal med butikk påHjellvik. I 1918…