2016 01.12.2015—22.03.2020

Frå Midt-Mjelde. Den gamle bilvegen gjennom Mjeldalen var smal, og den gamle brua over elva var nett brei nok til ein bil. Ny bru kom i 1959, og vegen vart…
Bruvik ein gong på 1960-talet. I framgrunnen viser snikkarverkstaden til Tomas Stokke (1915–2007). Verkstaden vart bygd i 1948, og Tomas arbeidde åleine her til…
Elevane ved gamleskulen på Votlo, truleg kring 1960. Elevane høyrde til tre årsklassar, fødde i 1949, -50 og -51. F.v. Målvi Hallén, Marta Rivenes, Anni…
Husmorlaga heldt mange praktiske kurs i åra etter krigen, både innan matlaging men òg praktiske kurs for å laga ting til heimen. Her er deltakarane på eit…
Frå eit leikskeid i Heimdal ungdomslag på Grønskaret, truleg i 1944 eller 1945. Her er dei i full sving med gamal reinlender. Spelemann er Olav Antun.
Speidartoppen i Fotlandsvågen utanfor skulen på Fotland, truleg 17. mai 1958 eller 1959. Det var vanleg at speidartroppen var med i 17.-maiprosesjonen. Herbjørg…
Tradisjonen med jonsokbryllaup for borna har lange tradisjonar. Her er det nokre av borna på Borgo som feirar jonsok midt på 1960-talet. Brurepar er Hilma Borge…
Å skipa til fjellturar var populært i ungdomslaga for 100 år sidan. I 1916 møttest lagsfolk frå Ungdomslaget «Fram» og Solbjørg ungdomslag, (pluss andre), på…
Skuleklasse ved Valestrand skule skuleåret 1938–39. 1. rekkje f.v.: Olav O. Skår, Einar E. Rundhovde, Helge H. Reigstad. 2. rekkje: Brita S. Reigstad, Sigrid…
Dyreutstilling på Grønskaret den 29. august 1959. Gjerstad fealslag opparbeidde utstillingsplassen i 1950-åra, og kvart tredje år vart det halde…
Saueklypping på Rongve. Sauen er butten på tre føt så han ikkje sprelar for mykje. Lars Rongved styrer sauesoksa med sikker hand, medan kona, Ingeborg, roar…
Thorvald Jæger Eriksen starta Tøsse bakeri i 1933. Bedrifta har sidan vore leverandør av brød og bakarvarer til butikkar i nærområdet. Her gjer dei klart for å…
Julefest i skulehuset på Hjellvik, truleg i 1941. Småstova vart nytta til matsal. Frå venstre: Målfrid Birkeland, Gullborg Raknes, Herborg Hjellvik, Alf…