2022 26.10.2021

Bruvik. Dette biletet er fotografert frå bilvegen opp til Brøkdalen. Det er litt uvisst når biletet er tatt. Men gamleskulen står der enno, og han brann ned i…
Brøknipa har alltid vore eit ynda turmål, særleg om vinteren. Ein gong i 1962 tok nokre elevar frå Hauge skule ein skitur til Nipa saman med læraren, Knut…
Ferjetrafikken mellom Haus og Garnes starta i 1920. Fyrste båten var «Terje», deretter kom «Sørfjord» i 1927 og «Sørfjord 2» i 1937. I 1948 vart båten…
Hosangerbygda midt på 1960-talet. Nærast ligg Holme med kyrkja, ovanfor Mjøs og øvst oppe Øvsthus. Det kvite huset like t.v. for kyrkja er borgstova (kvitt),…
To år midt på 1960-talet vart elevar frå krinsane Hamre, Hjellvik, Hauge og Valestrand samla til framhaldskule på Valestrand. Her ser me elevane som gjekk…
Året er 1945. Det gjekk ein fredsmarsj frå sentrum i Fotlandsvågen til Herlandsfossen kraftstasjon og tilbake til sentrum. Fremst i toget går det ein person…
Fjellbeita var svært viktige tidlegare, og mange gardar hadde beite i fjella. Ein av gardane var Borgo, som i 1806 sikra seg beite i «Lundekleven Almenning»…
Bryllaup for 100 år sidan på Solbjørg, 22. april 1922. Ragnvald Solberg og Sofia Eide frå Eidslandet serverer bruradram og småkaker til gjestane. T.v. står…
Frå Lonevåg slik det såg ut heilt til bygningane vart rivne på 1970-talet. Huset til høgre er Lonevåg samyrkje- lag frå 1926, kalt «Nora lagje» av bygdafolket.…
Før bilen vart vanleg var det populært å ta ut på sykkel for ungdomane. Her er eit knippe spreke ungdomar på utflukt til Votlo i 1942. Under ein pause i…
År ca. 1919. Dette er arbeidsgjengen som arbeidde grunn og murarbeidet til ny skule på Valestrand, teken i bruk i 1921. Ståande framme f.v. Jan Rydland, Rasmus…
Her ser me starten på det som i dag heiter Lobas, forkortinga av Lonevåg Beslagfabrikk AS i Flatevad. Andreas Jacobsen starta med ei smie i Flatevad i 1918. Det…
Desember og jul. Her er me på besøk hjå Jenny og Gunnar Borge. Familien budde i eine enden av gardshuset. Dei opna fyrst nokre pakkar hjå seg sjølve, før dei…