2019 28.10.2018—26.10.2021

Ved Hjellvikvågen hadde fleire gardar naust, både Børtveit og Håland i tillegg til Hjellvik. I det kvite huset på kaien var det butikk. I slutten av 1890-åra…
Storskulen (4.–7. klasse) ved Hauge skule på veg til skitur i 1963–64, truleg til Kvamskogen. På venstre side av midtgangen fremst Kari Vevle og Ingrid Vevle,…
Den gamle bogebrua av stein som gjekk over Fossen på Valestrand. Brua vart riven i samband med at det vart bygt ny ferjekai på Valestrand tidleg på 1960-talet.…
Bilete frå Mjeldalen, truleg hausten 1956. 1. klassen ved Mjelde skule står hjå Torstnane og ventar på skulebussen. Alle desse elevane er fødde i 1949.…
Konfirmasjonssundag(?) ved Gjerstad kyrkje ein gong i slutten av 1950-åra. Frå alle skulekrinsane i Gjerstad-sokna gjekk det kyrkjebuss, for få hadde privatbil.…
17. mai ved gamleskulen på Fitjo, ein gong i slutten av 1940-åra. Skulehuset vart bygt på Solbjørg i 1880 for Gjerstad-krinsen og vart flytta til Fitjo i 1893,…
Sumaren var stølstid, og om helgane søkte ungdomar frå bygda til stølane for å besøkja budeiene. Då var det vanleg at det vart servert rjomekolle, som her på…
Når slåtten var i gong, fekk landskapet eit nytt ansikt. Dei mange hesjane omforma bøane til reine kunstverk når me ser dei på avstand. Her er me på Rongve, og…
Hamre i slutten av 1950-åra. Sentralt ligg kaien med butikken til Håland ovanfor. T.v. for kaien ligg det tidlegare heradshuset i Hamre kommune der dei…
Bygdefolk frå Fotlandsvåg-området på sundagstur til Bernessetrane i 1937. På 1930–40-talet var setra ein populær utfartsstad. Her samlast ungdomar i helgane,…
Fotlandsvågen slik bygda var i slutten av 1950-åra. T.v. mylna som Holm bygde opp, og som brann i 1960. I huset ved kaien dreiv Rasmus Myking butikk. Huset…
Lonevåg Musikklag vart skipa i 1952. I 1961 gjekk laget saman med Norrøna Musikklag på Haugo, og i mange år bar laget namnet Norrøna–Lonevåg Musikklag. Her er…
Det er jul, og julepresangane kan pakkast opp. Her er me hjå Anna og Knut Vevle jula 1964. F.v. Åslaug, Ingrid (i døra), Øyfrid og Sigrun. Foto: Knut Vevle.