2017 19.11.2016—22.03.2020

Biletet er frå Lonevåg tidleg i 1952. Eit yrande liv av vaksne og ungar har våga seg ut isen på «Søra tjødnæ» (eller «Stora-tjødnæ») med sparkar, skeiser og…
Deltakarane på eit sykurs som Hauge husmorlag skipa til i slutten av 1920-åra. F.h.: Anna Halland, Marta Valestrand, Annlaug Hauge, Marta Hauge, Ingeborg…
Karneval har eldgamle tradisjonar, og var opphavleg ulike festar frå jula til oskeonsdag. Ordet karneval tyder «ta bort kjøtet», og markerer at fastetida tok…
Bryllaupsmoro på Rongve i 1949 då Bjørg Rongved og Einar Vevle gifta seg. Her går det i «jabnabyks», og Andreas Hartveit er klar til eit kjempebyks, i labbar.…
Hauge skule på skogplanting i Koppen. I mange år hadde fleire skular ein plantedag om våren. Her er det elevar i 6. og 7. klasse, fødde i 1945 og 1946, og då er…
Ved minnesteinen ved Gjerstad kyrkje har det vore tradisjon at Norrøna-Lonevåg musikklag har spela 17. mai (no heiter musikklaget Osterøy janitsjar). Biletet er…
Hingsten til Ole Isaksen Tyssebotn ute på søndagstur. Han var ein av hestane som drog tømmer frå utmarka på Vestre Kleppe til Fotlandsvågen. Materialane vart…
Mjeldalen tidleg i 1950-åra. Me ser den gamle opprinnelege vegen som snor seg opp gjennom dalen. Til venstre ligg garden til «Hansdalane».Midt i biletet ser me…
Nybygg på HBH møbelfabrikk i Fotland i 1968. Alle mann må ta eit tak for å få på plass dei svære takstolane. Frå venstre mot høgre: Arne Kallekleiv, Peder…
Skulane har alltid vore brukte som vallokale. Her er valfunksjonærane ved Fitje skule på plass. Valet føregjekk i gamleskulen, altså før den nye skulen på Fitjo…
Dette biletet er frå bryllaupet til Lilly og Malvin Bruvik som gifta seg i Bruvik kyrkje i 1949. Her er nokre av brurefylgjet som kom med bussen. Dei er på veg…
Fotlandsvågen tidleg på 1930-talet, men slik sentrum låg fram til 1950-åra, med mylna dominerande til venstre. Bakanfor ligg Boligen, somvart brukt til å…
Revheimsvegen er under bygging, og den fyrste trebrua over Mjåsundet (eller berre Sundet) er på plass. Dette var ei bru somAnfinn Revheim bygde for å koma seg…