2018 04.12.2017—22.03.2020

Frå Hauskaien i 1961. Hausferja ligg til kai, og me ser den gamle snutebussen til Osterøy Billag. Bussen vart populært kalla «Bestastova» fordi han var så fin…
Skeiselaup på «Stora-Tjødnæ» i Lonevågen vinteren 1952. Det vart måkt bana, men kven som skeiser her, er ikkje godt å sjå. I bakgrunnen står saga som no er…
Dei tre gutane på biletet er f.v. Øystein Solberg (f. 1940), Egil Lone (f. 1939) og Osvald Reigstad (f. 1938). Utstyret til gutane er det som var vanleg på den…
Den fyrste smia i Fossen ved Bruaneset. Ho låg på sørsida av elva og vart bygd av Elling L. Solberg kring 1880. Han var utlærd smedmeister i Bergen og dreiv…
6-klassingane frå Seljerinden og Hauge skular hadde engelskundervisning i borgstova på Gjerstad skuleåret 1960–61. Lærarinna var Berit Reknes. I 7-klasse var…
Osterøy idrettslag arrangerte kretsmeisterskap i terrengløp i 1954 på Valestrand. Her er det klart for starten for seniorane sine 8 km.Vinnar var nr. 8, Leif…
Ungar frå det nye byggjefeltet i Leikneset er klare til 17. maitog i Haus, alle pynta i sin finaste stas. Frå venstre Svein Nesthus, Signe Mjelde (Nordås),…
Eit idyllisk bilete frå Sanddalen kring 1930, med Osterfjorden i bakgrunnen. Jenta t.v. er Haldis Sæbø, f. Sandal i 1927. Dei andre er mest truleg byjenter og…
Slåttefolk på Olsnes i arbeid ein gong i slutten av 1950-åra. Dei to gamle er Anna og Nils Olsnes som dreiv garden i Klyvikje. Med seg har dei barneborna Mary…
To gutar som brukar vaskestampane til mora som robåt. Staden er ein av hølane nedanfor Flatevad, ved Haukelia. Gutane i stampane er Erling og Oddmund Solberg,…
Ungdomar samla ein sundag ettermiddag på Hartveit tidleg på 1950-talet. F.v. Magne Rolland, Johan Gjerstad, Margot Lone (Hauge), Solveig Skjerping (Kallekleiv),…
Jentene ved Seljerinden og Hauge skular hadde skulekjøkken i 7. klasse ved den nye skulen på Fitjo. Framme f.v. Rannveig Grytaas (Tufta), Kirsten Presttun…
Kaien i Fotlandsvågen kring 1950. På dampskipskaien var det eit yrande liv når båten kom. Her gjekk sume i land, og andre skunda seg om bord for å finna seg ein…
Det nærmar seg jul, og alt er kvitt. I bakkane på Søgard’n på Borgo skin sola.