2011 16.11.2010—22.03.2020

Lonevågen i 1932. I framgrunnen er det vatn som dominerer, Søra- og Nordra Tjørna. Vegen skil tjørnene. Huset i framgrunnen er bustadhus. Til venstre for dette…
Motorsyklar vert testa ut på Borgavatnet tidleg i 1956. Førarane, Egil Borge t.v. og Reidar Vevle, er moteriktig utstyrte, med skinnhuer, motorsykkelbriller og…
På Blommakaien ein vinterdag kring 1950. Her ser me Lars Endresen med «Ajaxen», mjølkebåten som gjekk i rute frå Blom til Hundhammar, Kvisti og Herland.…
Påskefjellet krydde av folk før i tida. Desse ungdommane er samla ved Låstadsætra i påskehelga 1948. Låstadsætra ligg i dalføret som fører frå Fagerstølen ved…
På kaikanten på Valestrand tidleg på 1920-talet. Dama som sit er Kari Skår, f. Rundhovde, som på denne tida ekspederte på Valestrand Handelslag. Dama attmed er…
17.mai og klare for 60-meteren. Biletet er teke rundt 1950. Namnet på gutane er frå venstre: Arne Øfsthus, Jan Spurkeland, Haldor Hole, Gunnar Røsland, Ivar…
Frå «Sølbjørg-skaret» med huset til skomakaren Jens «i Skaret» t.h. På veg heim etter vigsla i Gjerstad kyrkje, brurefylgje med krunebrur, Rannveig f. Mjelstad…
Knutsok, 10. juli, skulle etter tradisjonen slåtten ta til. Juli og august var såleis dominert av slåttonna i det gamle gardssamfunnet. Her er folk på Stokke…
Elevar ved Mjelde skule ca. 1960. 1. rekkje f.v.: Maria Aasheim, Kristine (Mjelde) Aasheim, Bodil Aasheim, Barbro (Aasheim) Borgi, Lillian (Teigen) Langeland,…
Familien på bruket «Onna Berje» på Kallekleiv kring 1910. T.h. står brukarparet Ingeborg Sevresdotter (frå Grimstad) og Jon Jonsson Kallekleiv, t.v. for dei…
Naust- og kaimiljøet på Hjellvik slik det låg fram mot 1950-åra. Fremst, nærast vegen, ligg eit naust som høyrde til Håland, bakanfor ved vegen eitt av…
Vinteridyll på Haugo.
To smågutar viser stolte fram den finaste gåva denne jula, traktor laga i plast. Året er 1961 på Njåstad. Torgeir t.v. og Inge Njaastad står framfor juletreet i…