2010 11.03.2010—22.03.2020

Kaimiljøet på Valestrand i 1930-åra. T.v ligg robåtane til garden Eide. Stillaset som stikk ut i sjøen, er isarenna, der isaskutene til Lars Fotland la inntil…
Desse garvarane arbeidde i ”Larsagarveriet” på Søre Reigstad kring 1905. Eigaren Lars O. Reigstad (1860–1940) står attmed døra. Sonen Ole L. Reigstad…
Brurefylgjet til Magnhild Bysheim og Gunnar Solberg attmed Lonevåg møbelfabrikk i 1934.
Borgasetra er ein kjend stad for alle som er glade i å gå på Brøknipa. Hytta i bakgrunnen høyrde til Lars Greve, Anton Borge og Elling Borge.Ho vart sett opp på…
Ved Høgaheimshytta ei påskehelg midt i 1950-åra. Hytta vart bygd i 1890-åra av Hille-familien. I 1928 vart hytta overteken av ungdomar frå Tysså. Her har nokre…
Her serme “Neontane” på
veg til Seljerind-skulen 8. mai 1945. Det var eit spontant fridomstog som borna laga til. “Lonane” kom marsjerande over Skohaugen. Der…
Søndag 30. august 1942 hadde Hauge songlag, Valestrand songlag og Valestrand musikklag friluftskonsert i utmarka mellom Haugo og Halland, midt under tyngste…
Hjå familien Gunnarskog på Vare. Dei vaksne på biletet er Svanhild og Gunnar Gunnarskog –med dei tre eldste borna sine på trappa framfor heimehuset på Vare…
Slik såg Votlo ut i 1951. Nede ved sjøen ligg nausta som høyrde til garden. Ved kaien ligg “BF Sørfjord”, på kaikanten ligg vareskuret.
Raknesvågen i 1963. Vegen slyngjer seg frå kaien og går forbi butikken. Midt i biletet til venstre for butikken ligg møbelfabrikken til Einar Raknes.
Kaimiljøet i Haus kring 1928. Den store båten midt i biletet er ferja ”Sørfjord II” og den vesle er ”Sørfjord” – det var den som eksploderte. Bilen på kaien var…
Karane her arbeider på vegen frå Bruvik til Brøkdalen ein gong kring 1910. Mannen som står som nr. 2 frå høgre er Ole J. Bruvik f. 1888, blant bygdafolket kalla…
Her ser me frå ein skitur på Austad i 1960-åra. Artur Mjelde kjem i fin stil innover. Austad var eit fint utgangspunkt for lengre skiturar, t.d. for dei som…