2020 18.06.2007—22.03.2020

Haus truleg midt i 1890-åra. Det store kvite huset med to arker, mest midt i biletet, er det fyrste handelshuset på staden. Den høgre delen av huset er truleg…
2020 01 Skinneset
Husmannsplasset Skinneset som var eitt av mange husmannsplass under garden Valestrand. Skinneset ligg innmot Brakvatnet. Arne Jensson frå Rivenes fekk feste på…
2020 02 Bruvik før 1908
Biletet er frå Bruvik omlag 1905.Mekjenner att bygda sidan ein del av husa framleis står der.Kyrkja er frå 1867. Heilt til høgre i sjøkanten ligg det som ein…
På tur til Tirevoll. Her ser me Gudrid Østerbø med borna Anna (på fanget) og Else, ein gong i slutten av 1950-åra . I bakgrunnen den mektige murveggen i løa,…
«Den gamle og so den nye tid.». Etter andre verdskrigen gjennomgjekk landbruket ei rivande mekanisering. Fyrste traktorane kom straks etter krigen, og etter…
Her kjem 17.mai-prosesjonen frå Haus kyrkje på veg opp til vidare feiring ved ungdomshuset i Mjeldalen. «Hansdal’n» løyste som oftast kyrne til 17. mai, og dei…
Ved Hauge skule starta lærar Berit Nesdal ein speidartropp for jenter, og dei vart svært aktive på 1960-talet. Her er dei i opptog på Haugviksleitet, truleg ein…
Tidlegare varde slåtten heile sumaren. Det trongst mange hender når graset skulle slåast, rakast, hesjast og køyrast i hus. Her frå slåtten i Sanddalen, truleg…
Skitnatræet var husmanns- plass under Espevoll, på oppsida av vegen mellom Melebrua og Orrheia. Bnr. 1 hadde ein slåtteteig i Skitnatræet før utskiftinga på…
Misjonsstemne i Selvika ved Storavatnet i 1934. Indremisjons-laga frå Fotland og Fitje møttest til stemne. Dei vaksne tok med ungane, så det vart ein stor…
Arbeidsfolk og tenestefolk ved Lonevåg møbelfabrikk. Biletet er teke framanfor «Grei-gården» i Lonevåg i ein matpause i 1933. Ragnvald Solberg starta fabrikken…
2020 11 Herland
Herland slik garden låg i åra etter at Herlandsfossen var utbygd i 1919. T.v. står ein maskinistbustad, det låge huset ved sida av vart brukt til hestestall.…
Vinteren er i ferd med å bita seg fast. Fyrste snøen er komen, men enno er ikkje elva attfrosen. Tidlegare gjorde steinheller nytte som bru. Her er det…