2014 01.12.2013—22.03.2020

Haus-bygda truleg på slutten av 1940-talet. Leikneset var beiteområde under prestegardsjorda. Området var det fyrste regulerte byggjefeltet i Osterøy og fyrste…
I gamle dagar kom rokken og vevstolen inn i stovene etter jul. Fram mot påske var tilverking av klede ein viktig del av husmora sitt arbeid. Her er det Ingeborg…
På ski ved Mjelde skule. Me ser elevar frå dei øvste klassane ved skulen, truleg i 1967. Når snøen låg fint, var områda rundt skulen flittig i bruk til…
Vårstemning på Hosanger rundt 1955. Sauene har fått lam og fremst ser me Gunnar Røsland saman med ei mor med to lam. Litt til venstre står Signe Røsland og Eli…
Fotballkamp mellom Øvstebygda og Nedstebygda i Fitje skulekrins. Denne fotballkampen vart halden 17.mai 1953, og det var det siste året krinsen feira…
17. mai-feiring på Bruvik tidleg på 1970-talet. Toget har her passert sandtaket og nærmar seg handelslaget på Bruvik. Flaggbæraren er Sigmund Høylo, og…
Haukepatruljen av 1. Gjerstad speidartropp. Haukepatruljen sokna til Seljerinden, og det var også speidarpatruljar i Lonevåg og på Fitjo. Troppsmøta vart haldne…
Tre born som skal stad og henta mjølk. F.v. Åse Aasheim, Bjørg Aasheim og Hermund Aasheim. Dei er på veg frå Midt-Mjelde til onkelen, Håkon Aasheim i Nedste-…
I 1935 var det stordugnad på å byggja hytte på dei gamle setergrunnane på Mjelstadsetra som gardane Mjelstad og Mosevoll hadde i Skaftådalen. Materialane frakta…
Hauge skule på skuletur til Fotland i 1950. Framme f.v. Nils Fossdal, Ingolf Søgnesand, Helge Rød, Øyvind Vevle, Trygve Halland, Knut Kleiveland og Rune…
Valestrand i 1932. Inst i vågen ligg Valestrands ullvarefabrikk med meieriet og kaien framføre. Isrenna til Lars Fotland kjem ned på Eide-sida. Det høgreiste…
Lonevåg i 1930-åra, frå ein uvant vinkel. I framgrunnen ligg kaien med varebua til Lonevåg samyrkjelag, til venstre meieriet. Bakanfor ligg butikkbygget til…
Skirenn var populært, gjerne til fjells men òg i bygdene. Her er nokre av deltakarane i eit hopprenn i Reigstaddalen i 1931. F.v. Magnus Småland, Lars O.…