Tradisjonskalender for Osterøy 18.06.2007—20.12.2023

Bilete frå tradisjonskalenderane som Osterøy Sogelag har gjeve ut.

2007

13 images

2008

13 images

2009

13 images

2010

13 images

2011

13 images

2012

13 images

2013

13 images

2014

13 images

2015

13 images

2016

13 images

2017

13 images

2018

14 images

2019

13 images

2020

13 images

2021

10 images

2022

13 images

2023

13 images

2024

13 images