2013 19.11.2012—19.12.2022

Fotlandsvågen tidleg på 1900-talet. Dominerande i bygda ligg mølla som Lyder Holm bygde opp frå 1861. Tverrbygningen bakanfor mølla er bomullsspinneriet som C.…
Frå Brøknipa ein strålande vinterdag med dramatisk utsyn over Brøkbygda og over til Vaksdalsida. Dei tre skiløparane er frå Vestbygda, men berre jenta i midten…
1. klasse ved Fitje skule i 1962–63. Skulen var ein av skulane med flest elevar på Osterøy etter at ny skule stod ferdig i 1954 og Myking-krinsen vart slegen…
Før privatbilen vart allemannseige, vart det i fleire år etter krigen organisert bussturar til Kvamskogen om vinteren. Det var omtykte turar med stor…
I sumarhalvåret var sykkelturar populære mellom ungdomane før bilen overtok. Her tek fire ungdomar ein pust i bakken opp til Vågaleitet, men som mange kalla…
17.mai-feiring på Haugo midt på 1960-talet med springing for borna. Det var ikkje så mange flatar som heldt 60 meter, men ein av dei var vegen forbi…
Tidlegare var det sjølvsagt at kyrne gjekk ute på beite om sumaren, og mjølkinga var kvinnearbeid. Her er det Marta Loftås, (seinare gift i Koppen), som mjølkar…
Juli og ferietid. Men dei færraste kunne feriera som me gjer i dag. Osvall Fossdal fekk i 1953 kjøpa ein nedsliten lastebil for 400 kroner som han fiksa opp. På…
Svært mange gardar på Osterøy hadde i tidlegare tider seter. Ei av setrane var Bernessetrane, langs vegen frå Storavatnet opp mot Høgafjellet. Setringa på…
På kaffitur til Kalltræhaugen i Mjeldalen ein gong kring 1930. F.v. Malena (g. Bauer) med sonen Ole på fanget, bakanfor Aslaug Bauer (g. Rongved), Konrad…
«Spor i vatn» er karakteristisk for kvinnene sitt arbeid på gardane før i tida: Å bera vatn til husdyra og matstellet, å vaska klede i bekk eller elv, skola or…
Eit koseleg bilete av tre brør på Mosevoll, f.v. Gustav, Otto og Einar Mosevoll. Truleg er biletet teke like før krigen i samband med at onkelen deira, Johannes…
Før kjøleanlegga kom vart det teke is for å kunna kjøla mjølk, fisk o.l. Ved alle meieria på Osterøy vart det teke is for å få mjølka til å halda seg. Dessutan…