Osterøy i soge og samtid

Søk på Osterøy Sogelag

På desse sidene kan du gjera deg kjent med innhaldet i «Osterøy i soge og samtid».

Til saman finn du over 4000 sider med lokalhistorisk stoff i alle dei årgangane som har kome ut.

Du kan sjå nærare på innhaldet i dei einskilde hefta ved å klikka på ei framside.

Vil du abonnera på sogeskriftet ? ABONNER HER

1985
1986
1991
1992
1993
1994
1996
1997
1991 1990 1989 1986 1992 1993 1994 1995
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2000 1999 1998 1997 2001 2002 2003 2005
2007 2006 1985 1996
Osterøy i soge og samtid – Årboka med lokalhistoriske artiklar frå Osterøy
2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016_sogeskrift

2016

2017

2018

2019

Sogeskrift 2019
Sogeskrift 2020

Du kan søkja etter EMNEORD for å sjå i kva for artiklar spesielle emne førekjem. Du kan også søkja etter FORFATTAR for å finna kva artiklar ein bestemt forfattar har skrive.  

Prisen pr. hefte for årgangane 1985-2003 er kr 100. Prisen pr. hefte av årgangane 2004-2008 er kr. 120, 2009-2015 kr 150. Fom. årgang 2016 er prisen kr 180. Porto kjem ev. i tillegg.  Du kan kjøpa sogeskrift i NETTBUTIKKEN vår.

Årgangane 1989-1990-1995 er diverre utselde, men du kan lesa dei i fulltekst på nettet. Trykk på lenkjene under dei tre framsidene (LES 1989...).

«Osterøy i soge og samtid» er ei årbok med lokalhistorisk stoff frå Osterøy. Sogeskriftet vart starta i 1985, og dei to fyrste hefta vart gjevne ut av kulturvernnemnda i Osterøy. Etter eit opphald tok Osterøy Sogelag, Osterøy museum og Hosanger Sogelag oppatt sogeskriftet i 1989, og sidan har det kome ut årvisst. Frå 2007 står Osterøy Sogelag og Osterøy museum som utgjevarar.

Sogeskrift 2021 Sogeskrift 2022 Sogeskrift 2023Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet