Osterøy Sogelag

Søk på Osterøy Sogelag

Opplæring i hardingfelespel
Nybyrjarslåttar
- er retta mot lærarar i hardingfelespel i eller utanfor musikkskolane.
- vil vere til nytte for lærarar i spel på vanleg fele.
- er nyttig for deg som er notekunnig og som vil lære hardingfelespel på eiga hand.
Nybyrjarslåttar er ei samling gode opplæringsslåttar som steg for steg byggjer opp speleteknikken frå opplæringa startar, til vidarekome nivå. Slåttane er ordna etter aukande vanskegrad, frå fyrste spelestart og fram til enkle nasjonalslåttar i kvar hovudtradisjon.
Prinsippa i læreopplegget er prøvde ut og utvikla gjennom 11 år med omfattande opplæringsarbeid på Osterøy i Hordaland.
Nybyrjarslåttar er del av eit komande læreverk i hardingfelespel. Hefta Instruktørhandbok og Slåttetradering vil ta opp andre viktige felt. Dei tre hefta skal samla gi framlegg til løysingar på alle dei viktigaste utfordringane som spelelærarane kan få i arbeidet med elevane.
Boka er på 121 sider. Pris kr 150 + ev. porto.
Utgjevar: Osterøy Sogelag, 5281 Valestrandsfossen
ISBN 82-91229-03-1
Utgjevingsår: 1996
Boka kan du kjøpa i nettbutikken vår.Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet