Osterøy Sogelag

Søk på Osterøy Sogelag

Vaksdal Bygdebok band IV -
Ålmenn bygdesoge frå dei eldste tider til 1940
Dette er det fjerde bandet av Vaksdal Bygdebok. Boka omtalar den ålmenne bygdesoga frå dei eldste tider fram til 1940. Redaktør for boka er Brita Skre som også har skrive det meste av det generelle stoffet. Men fleire andre forfattarar tek for seg ulike emne som byggeskikk, fiske og skjelgraving, sandfart, helsestell og kommunalt styresett.
Osterøy kommune ytte i si tid tilskot til Vaksdal Bygdebok, og fekk då ein del bøker som har vorte liggjande. Osterøy Sogelag har overteke desse bøkene og sel dei ut til interesserte lesarar for ein billeg peng.  
Boka er på 397 sider. Pris kr 150 + ev. porto.
Utgjevar: Vaksdal Bygdeboknemnd.
ISBN 82-990697-2-6
Utgjevingsår: 1987.
Boka er diverre utseld.Bokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet