Osterøy Sogelag

Søk på Osterøy Sogelag

Ættebok for Gjerstad
Dette er den "gamle" ætteboka for Gjerstad sokn, gjeven ut fyrste gong i 1958. Føreliggjande utgåve er eit opptrykk av den gamle boka, utan endringar.
I denne boka finn du "alle" familiar som har budd på gardane i Gjerstad sokn på Osterøy. Tilvisingar gjer det lett å finna ut kvar ektepara kjem frå og kvar borna vert av. Boka har tilvisingar også til dei andre bøkene i serien, ættebøkene for Haus, Ådna og fabrikstaden Ytre Arna. Dette er såleis ei framifrå grei bok for dei som vil leita fram slekta si. Men det er viktig å hugsa på at dette er ei ættebok.
Boka er på 458 sider. Pris kr 300 + ev. porto.
Utgjevar: Osterøy Sogelag, 5281 Valestrandsfossen
ISBN 82-91229-01-5
Utgjevingsår: (1958) / 1993.
Boka kan du kjøpa i nettbutikken vår.
Ættebok for Gjerstad er band I I serien:     
Haus i soga og segn
Ætt og æle
I: Gjerstad sokn
II: Haus sokn
III: Ådna sokn
IV: Ytre ÅdnaBokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet