Osterøy Sogelag

Søk på Osterøy Sogelag

Før og no

Bilete viser ofte tydelegare enn ord kva for store endringar som har skjedd i mange bygder. Frå denne sida kan du samanlikna bilete med fleire tiårs mellomrom og sjå kva som har skjedd.

Trykk på ein av menyknappane nedanfor og dra i sidene på bileta.

Lonevåg HausBokside Heim Sogeskrift Sogelaget

Heim

Bokside

Sogeskrift

Sogelaget

Databasar

Kart

Sogelagsbøker

Innhald i alle årgangane

Styret

1900-talet

Gardsnamn

Bygdeboka

Søk etter emne

Lover

1800-talet

Gardskart

Ættebøker

Søk etter forfattarar

Medlem ?

1700-talet


Andre utgjevarar

Abonnent ?

Kontakt sogelaget

1600-talet